Personal Financial Management Seminar, 3 May 2018, 4pm-5pm

Pusat Penyelidikan Keselamatan Sosial (SSRC) dengan kerjasama Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK) telah menganjurkan Seminar Pengurusan Kewangan Peribadi di Universiti Malaya.

Objektif Program ini adalah:

  1. Untuk melengkapkan peserta dengan pengetahuan kewangan yang penting sebelum memasuki alam pekerjaan.
  2. Untuk memberi pendedahan cara perbelanjaan dan simpanan yang betul.
  3. Untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu penuaan dan persaraan
  4. Untuk memberikan pendidikan holistik tentang persaraan kepada peserta mengenai keperluan merancang awal dan mengurus pembiayaan persaraan.

 

Copyright © Universiti Malaya Kuala Lumpur. All Rights Reserved.