Sesi Wacana “Wanita: Mendepani Cabaran, Menuju Kesejahteraan” dalam Simposium Wanita Negara 2021 – Merealisasikan Pemerkasaan Wanita, 23 Ogos 2021

Sesi Wacana “Wanita: Mendepani Cabaran, Menuju Kesejahteraan” dalam Simposium Wanita Negara 2021 – Merealisasikan Pemerkasaan Wanita, 23 Ogos 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).