Sesi Webinar Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) Peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia Siri Kedua: Reformasi Sistem Kesihatan, 2 Disember 2021

Sesi Webinar Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) Peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia Siri Kedua: Reformasi Sistem Kesihatan

2 Disember 2021

Webinar yang diadakan pada 02 Disember 2021 ini bertujuan sebagai platform libat urus bagi pihak kerajaan kepada pemegang taruh dan rakyat secara umumnya untuk menyampaikan hala tuju berkaitan hal ehwal sektor kesihatan melalui perkongsian idea dan perspektif ahli-ahli panel yang terdiri daripada Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Hisham Abdullah, Pengarah Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial (SWRC) YBhg. Profesor Emeritus Datuk Norma Mansor, Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia, YBhg Datuk Dr. Kuljit Singh dan Pengarah Third World Network, Puan Chee Yoke Ling. Webinar yang diadakan selama satu setengah jam ini dihadiri oleh lebih 700 orang peserta.

 

 

 

Copyright © Universiti Malaya Kuala Lumpur. All Rights Reserved.